אלוהים הוא אהבה  

שליחות אֶוַונְגֶּלִית (ה)חדשות (ה)טובות

למה אתה מתפלל - מצגת שקופיות

Primeira dia

תפילה לשבירת כוחות השטן